.

.
Istnieją pytania, na które stale poszukujemy odpowiedzi.
Czytając zawarte tu treści poznasz ukryte techniki manipulacji stosowane nie tylko przez reklamodawców, sprzedawców, przywódców politycznych i religijnych ale również przez otaczających cię ludzi. Odkryjesz również ograniczenia własnej percepcji oraz biologiczne predyspozycje do ulegania złudzeniom. Dostrzeżesz przyczyny typowych zachowań i bariery społeczne utrudniające wyjście z tego "matrixu".
Staniesz się obserwatorem mającym wpływ na realizowanie swojego życia a nie wykonawcą planów innych ludzi. Wiedza to uaktywnienie własnych możliwości, poprawa jakości własnego życia, otoczenia, poprawa stanu zdrowia i finansów.
Naszym celem jest skłonić czytelnika do obserwacji otaczającego go świata oraz zachęcić do dalszych poszukiwań.

27 lutego 2018

Poza granice zmysłów, dotknięcie nieznanego


Interakcja człowieka z otaczającym go światem następuje na wielu płaszczyznach – uświadomionych i nieuświadomionych. Każdy z nas doświadczył sytuacji ocierających się o telepatię, jasnowidzenie czy prekognicję, które trudno jest racjonalnie wytłumaczyć. 

Niestety nie mówi się powszechnie o mechanizmach tego typu zjawisk parapsychicznych, choć są one przedmiotem badań wielu nowatorskich naukowców na renomowanych światowych uczelniach. Być może nawet definicje określeń, do których odwołuję się w tym artykule, nie są całkowicie przez ciebie znane a jeśli znane to możesz mieć do nich niezbyt poważny stosunek. 

Sceptycy opisują te zjawiska jako wyuczone zdolności i umiejętności, w których nie ma nic niezwykłego. Wykorzystują je mentaliści, wróżbici, astrologowie, specjaliści od pisania horoskopów. Techniki, jakimi się posługują, określane są mianem zimnego i gorącego odczytu i polegają na obserwacji mowy ciała oraz takim pokierowaniu uwagą przy jednoczesnym subtelnym podawaniu sugestii, że badany nie orientuje się, że całą wiedzę o sobie przekazuje w udzielanych odpowiedziach czy własnych zachowaniach. A prowadzącego rozmowę postrzega, jakby posiadał nadzwyczajne umiejętności czytania w myślach czy przewidywania przyszłości. 

Jest wielu wybitnych fachowców w tej dziedzinie również scenicznych. Techniki te stosują m.in. znani psychoiluzjoniści jak Keith Barry czy Derren Brown, których zdaniem nie ma nic tajemniczego ani magicznego w tym, co robią. Czysta iluzja oparta o biologiczne predyspozycje mózgu i zmysłów człowieka. 

Widoczna jest też powszechna krytyka medialna zjawisk parapsychicznych i wyśmiewanie się z nich. Ma to na celu budowanie społecznego negatywnego stosunku do tego rodzaju paranauki. Nie jest na rękę ani władzom politycznym ani religijnym, aby ludzkość posiadała umiejętności wykorzystywania swojego potencjału. Im mniej wiemy, tym łatwiej nami manipulować. 

Trudno się zatem dziwić dość sceptycznemu podejściu większości do tego typu zjawisk zwłaszcza, że w internecie jest mnóstwo ogłoszeń różnych uzdrowicieli czy „jasnowidzących” wróżbitów i astrologów mniej lub bardziej zaawansowanych mentalistów. „Magicy” ci opierając się na naiwnej wierze osób poszukujących rozwiązań swoich problemów budują negatywny wizerunek zjawisk, które może warto jednak zgłębiać, o czym postaram się cię w dalszej części przekonać. 

Człowiek ma nieograniczone możliwości a im więcej ćwiczymy, tym stajemy się lepsi. Jak jednak odróżnić sztuczki od prawdziwych zdolności? 

Badania nad zjawiskami psychicznymi inaczej parapsychologia to dziedzina licząca ponad 100 lat. Prof. Charles Tart, pisarz, psycholog – badacz i obserwator niezwykłych zjawisk twierdzi, że w tym czasie zostało przeprowadzonych wiele eksperymentów dowodzących istnienie pewnych zdolności psychicznych u człowieka. Naukowo potwierdzone zostały telepatia, jasnowidzenie, prekognicja, psychokineza inaczej telekineza – władza umysłu nad materią, bioenergoterapia (duchowe uzdrawianie). 

Telepatia to pozazmysłowy kontakt między dwojgiem ludzi, niezależnie od dzielącej ich odległości. Najwięcej badań tego zjawiska w ciągu ostatnich 30 lat przeprowadził brytyjski biolog, filozof Rupert Sheldrake. Potwierdził istnienie telepatii zwłaszcza u ludzi, którzy związani są ze sobą emocjonalnie a także miedzy ludźmi a zwierzętami. Jego badania dowodzą, że zachodzi nieustanna łączność psychiczna między ludźmi, z której na co dzień nie zdają sobie sprawy.Przeprowadzono również niezwykłe eksperymenty dowodzące istnienie kontaktu pozazmysłowego zachodzącego pomiędzy psami i kotami a ich właścicielami. Eksperymenty wykazały, że zwierzęta zaczynają wyczekiwać w oknie lub drzwiach swojego pana w momencie, gdy podjął on decyzję o powrocie, choć wiadomo, że droga do domu zajmie mu jeszcze pewien czas. 

Zdalne postrzeganie (jasnowidzenie) służy do zlokalizowania miejsca oddalonej osoby. Badaczem tego zjawiska jest Dr Hal Puthoff amerykański inżynier i parapsycholog pracujący na Uniwersytecie Stanforda. Brał również udział w programach badawczych nad zjawiskiem zdalnego postrzegania prowadzonych przez tajne agencje rządowe, które skutecznie wykorzystywane były do szpiegowania byłego ZSRR. Efekty były na tyle zadziwiające, że badania kontynuowano mimo zakończenia zimnej wojny. Wynika z nich, że przewidzenie przyszłych wydarzeń jest jak najbardziej możliwe i to dość odległych w czasie, co oznacza, że jasnowidzący opisujący mające się wydarzyć sytuacje nie mogli zostać wcześniej poddani sugestii ani żadnej innej maniuplacji (jak to robią mentaliści) która wpłynęłaby na wyniki. 

Dr Dean Radin z Instytutu Nauk Neotycznych prowadził badania dot. prekognicji. Pregognicja – telepatia kryzysowa, przeczucie, zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń w postaci wizji, przebłysku świadomości, lub snu Dr Radin pokazywał badanym obrazy wywołujące różne reakcje emocjonalne. Eksperymenty te wykazały, że reakcja emocjonalna u osób badanych podłączonych do czułej aparatury odbierającej sygnały z ciała następowała zanim pojawił się obraz. 

Ciekawe badania nad tym zjawiskiem przeprowadził dr Roger Nelson. Bada on wpływ świadomości grupowej na zachodzące w świecie wydarzenia. Pracujący na Uniwersytecie Princeton dr Nelson zarządza Projektem Globalnej Świadomości, który polega na analizie danych dostarczanych przez kilkadziesiąt generatorów liczb losowych (urządzeń zamontowanych w różnych zakątkach świata wykorzystywanych w kryptografii, w zabezpieczaniu danych komputerowych i statystyce). 

Analiza badanego tzw białego szumu wykazuje anomalie zwykle na kilka godzin przed mającą się wydarzyć tragedią gdzieś w świecie jak np dramatyczne w skutkach tsunami na Bliskim Wschodzie w 2004 r. czy atak terrorystyczny na Wort Trade Centre w 2001 r. 
Oznacza to, że ludzie zaczynają już wcześniej odczuwać emocjonalnie nadchodzące tragedie, co odczytują generatory. 

Wyniki te trudno racjonalnie wyjaśnić - są jednak faktem. Można je znaleźć na stronie projektu pod adresem http://noosphere.princeton.edu wraz wieloma mniej lub bardziej naukowymi próbami ich interpretacji. 

Niewątpliwie my ludzie jesteśmy w jakiś sposób ze sobą połączeni oraz ze środowiskiem. 

Naukowcy mają też osiągnięcia w badaniu innych zjawisk jak psychokineza – władza umysłu nad materią czy uzdrawianie duchowe. Zachęcam do obejrzenia filmu dokumentalnego "Tajemnice ludzkiego umysłu – poznaj nieznane” (link na końcu artykułu), w którym pokazane są efekty innych eksperymentów dowodzących istnienie zjawisk parapsychicznych. 

Wymienieni w filmie i niniejszym artykule naukowcy, to pracownicy naukowi prowadzący swoje badania na renomowanych światowych uczelniach. 

Percepcja rozszerzona (czyli zjawiska opisane powyżej) dociera do naszej świadomości w momencie, gdy wyłączamy pozostałe zmysły oraz uspakajamy myśli. Pomaga w tym medytacja, śnienie, rytm bębnów, porywający taniec a także narkotyki. Efekt rozluźnienia ciała odwraca zwykłą uwagę i poszerza postrzeganie rzeczywistości. 

Zapamiętaj! Nie ma rzeczy niemożliwych a my ludzie dysponujemy nadzwyczajnym potencjałem. Nasze duchowe związki są przejawem świata realnego, możemy wpływać na świat fizyczny. Jesteśmy też ze sobą w tajemniczy sposób powiązani. Może pozwoli ci to spojrzeć na swoje życie i na świat z dystansu i poszukać sposobu nauki wykorzystywania własnych nieograniczonych możliwości. 

Wymienieni w artykule naukowcy:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Tart

https://en.wikipedia.org/wiki/Dean_Radin 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake 
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff 

Zachęcam do obejrzenia w filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gNld87r_ins

Polub nas na FacebookZobacz inne artykuły

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz