.

.
Istnieją pytania, na które stale poszukujemy odpowiedzi.
Czytając zawarte tu treści poznasz ukryte techniki manipulacji stosowane nie tylko przez reklamodawców, sprzedawców, przywódców politycznych i religijnych ale również przez otaczających cię ludzi. Odkryjesz również ograniczenia własnej percepcji oraz biologiczne predyspozycje do ulegania złudzeniom. Dostrzeżesz przyczyny typowych zachowań i bariery społeczne utrudniające wyjście z tego "matrixu".
Staniesz się obserwatorem mającym wpływ na realizowanie swojego życia a nie wykonawcą planów innych ludzi. Wiedza to uaktywnienie własnych możliwości, poprawa jakości własnego życia, otoczenia, poprawa stanu zdrowia i finansów.
Naszym celem jest skłonić czytelnika do obserwacji otaczającego go świata oraz zachęcić do dalszych poszukiwań.

30 stycznia 2019

Prawo Naturalne – prawdziwe prawo przyciągania i jego zastosowanie w życiu"Jedyne dobro to WIEDZA, jedyne zło to IGNORANCJA" Sokrates.

Artykuł powstał na bazie wykładów Marka Passio. 

Mark Passio jest niezależnym badaczem, który zgłębił ogromną ilość wiedzy z dziedziny metafizyki, okultyzmu, duchowości, symboliki i świadomości. Fatalny stan, w jakim obecnie znalazła się ludzkość, sprowokował go do szukania  przyczyn oraz metod wyjścia z niego - przeprowadzenia zmian. 

W wyniku wieloletnich badań dzieł starożytnych filozofów, kultur, etymologii słów i własnych obserwacji sformułował zasady rządzące światem. Nazwał je „Prawami Naturalnymi”. 

Wiedzy tej nie sposób pominąć na własnej drodze rozwoju, jeśli chcesz być świadom, jak działa ludzka świadomość, jak działa ludzka motywacja, jak działa ludzka percepcja i jak ludzie mogą być manipulowani! 

Podczas swoich wykładów i wystąpień Passio dokładnie opisuje zasady działania Praw Naturalnych, które jego zdaniem są jedynym prawdziwym prawem przyciągania. Poznanie i stosowanie tych praw gwarantuje ludzkości życie pozbawione cierpienia i negatywności. Prawa natury stanowią jedyną prawdę, jaka istnieje. 

Wiedzę, którą prezentuje nazywa wiedzą okultystyczną, co oznacza tajemną, ukrytą przed wzrokiem. 

Okultyzm to zasób wiedzy, który został ukryty z konkretnych powodów. Jest w posiadaniu wąskiej grupy ludzi po to, aby utrzymać różnicę w poziomach władzy. Zdaniem Passio ludzie będący u szczytu zrobią wszystko, żeby ograniczyć ludzkości znajomość tych praw, gdyż wysoki poziom świadomości społeczeństw uniemożliwiłby ich kontrolę. Sam, jak twierdzi, należał przez wiele lat do najbardziej mrocznych organizacji okultystycznych, stosujących ten system kontroli.


Najbardziej zdumiewający jest fakt, że informacje dotyczące omawianych praw rządzących światem nie są dziś wcale ukrywane, są powszechnie dostępne, niemal w zasięgu ręki i za darmo. Jednak mechanizmy manipulacji, jakie są stosowane przez najwyższe organizacje (rządy, religie, giganty korporacyjne) mają na celu odciągnięcie ludzi od tych informacji - od poszukiwania prawdy. Istnieje wiele narzędzi jak media, czy system edukacji, za pomocą których tak naprawdę tylko szuka się metod na kontrolę ludzkiego postrzegania inaczej mówiąc kontroli umysłu. Cała dezinformacja serwisów informacyjnych, gry komputerowe, programy telewizyjne ogłupiające i pozbawione treści, sport to wszystko zostało stworzone w jednym celu. Aby zająć ludzi i nie dać im poznać i zrozumieć tej wiedzy. 

Dodatkowo upowszechnia się informacje, że w tej wiedzy nie ma nic wartościowego, że to jakaś stara religia. Wyśmiewa się ją. Dlatego też większość społeczeństwa pozostaje w stanie ignorancji pod wypływem medialnej, społecznej i kulturowej propagandy. 

A tymczasem Mark Passio przekonuje - Prawa Naturalne działają! Zaczynają się w warstwie duchowej i manifestują w warstwie materialnej – fizycznej. To zbiór informacji, które składają się na tę niby tajemną widzę. Należy je jednak bardzo dobrze zrozumieć i zastosować, ponieważ dopiero przekute w działanie przynoszą spektakularny efekt w postaci zmiany warunków prowadzonego życia. Jeśli nie jesteś zadowolony z obecnego stanu, w jakim się znajdujesz, przyjmuj do wiadomości, że sam sobie te warunki tworzysz! 

Na końcu artykułu znajdują się linki do trzech części wykładu na ten temat, na wysłuchanie którego należy znaleźć czas. Nawet, jeśli posiadasz już pewien zasób wiedzy i czujesz się osobą świadomą, ten wykład z pewnością wpłynie na jeszcze szerszy obraz postrzeganej rzeczywistości. Po obejrzeniu filmów wróć do tego artykułu i przeczytaj poniższe podsumowanie. Obejmuje ono opis 8 Praw Natury, których działanie należy zrozumieć i zastosować oraz podstawowe formy ich manifestacji w kontekście pozytywnym i negatywnym. 

1. PRAWO MENTALIZMU 

Głosi, że wszystko, co istnieje jest manifestacją umysłu. To myśli kreują, tworzą stany i warunki. Powinniśmy być odpowiedzialni za wszystko, co tworzymy poprzez świadomość odpowiedzialności za własne myśli, ponieważ to procesy myślowe napędzają działanie i zachowanie. 

Większość ludzi niestety działa w sposób z góry określony, ponieważ ma wszczepiony w swoim umyśle propagowany system wierzeń, działający jak program. Ich myśli i emocje napędzają ich działanie zgodnie z wytycznymi otrzymywanym „z góry” (media, religie). 

Podstawowym warunkiem zmiany rzeczywistości, jest zmiana sposobu myślenia. Jak to zrobić? Szukać informacji, dużo czytać, filtrować zgodnie z własnymi przeczuciami i starać się zrozumieć zależności, by zbliżać się w swojej ocenie rzeczywistości do uniwersalnej Prawdy. Kształtować w sobie uniwersalne wartości jak niekrzywdzenie, moralność, odpowiedzialność i zgodnie z nimi dokonywać wyborów. 

2. PRAWO ZGODNOŚCI. 

Mówi, że życiem człowieka kierują te same zasady co całym wszechświatem. Zrozumienie praw, według których działa jednostka świadomości pozwoli zrozumieć prawa rządzące całym wszechświatem i odwrotnie. Inaczej mówiąc prawo zgodności mówi, że nasza rzeczywistość jest fraktalna. Jest to wzorzec, który się powtarza. Ucząc się i wzrastając – jako pojedyncza jednostka – wpływasz na kształt całego wszechświata. Rozwój jest zatem twoim moralnym obowiązkiem wobec wszelkiego istnienia. 

3. PRAWO WIBRACJI. 

Mówi, że nie ma czegoś takiego jak bezruch, spoczynek. Śmierć jest iluzją, ponieważ prawdziwa śmierć byłaby zatrzymaniem wszelkiej aktywności energii. Wszystko składa się z nieustannie wibrujących atomów, tworząc energię, która manifestuje się pod różnymi postaciami o różnych częstotliwościach i na różne sposoby. Dotyczy to również ludzi. Im wyższa świadomość, tym wyższa częstotliwość wibracji, tym lepsze zrozumienie – ogląd sytuacji, tym bliżej Prawdy Absolutnej. 

Gdy uznamy prawo wibracji, w końcu zrozumiemy, że wszelka materia to jedynie duchowy konstrukt, który powstał w celu zdobycia pewnego doświadczenia. Po to, aby doświadczać, wzrastać, uczyć się i rozwijać świadomość. 

4. PRAWO BIEGUNOWOŚCI. 

Głosi, że wszystko ma dwoistą naturę, istnieją bieguny we wszystkim, co istnieje. Wszystko tworzy parę ze swoim przeciwieństwem. Skrajności mogą się mieszać i działać wspólne. Obrazuje je symbol ying-yang. Dobro i zło istnieje, należy uczyć się je rozróżniać we wszystkim, by umieć dokonywać właściwych wyborów. 

5. PRAWO RYTMU. 

Wszystko płynie na zewnątrz i do środka, wszystko ma swoje pływy, wznosi się i upada. Ruch wahadłowy objawia się w wszystkim, co postrzegamy, wszystko się kołysze. 

Czasem odczuwasz, że płyniesz z falą i wszystko układa się samo. A czasem jest tak, jakbyś płynął pod prąd i osiągnięcie celów wymaga większego wysiłku. To naturalny stan. 

Dziś żyjemy w czasach, w których wzrost świadomości wymaga nakładów ogromnej energii, aby przełamać wszczepione schematy wiary, które nie służą ludzkiemu wzrostowi. Szerzenie idei, że trzeba brać życiem, takim jakie jest, to wymysł ruchu New Age. Jeśli czytasz w publikacjach na temat rozwoju duchowego „kochaj wszystko, co się pojawia”, to kochaj. Ale rozwiń myśl i przeanalizuj, dlaczego się pojawia i co zrobić, żeby to zmienić, jeśli ci się nie podoba. Idee typu „płyń z falą życia” miałyby cudowne zastosowanie w przypadku świata idealnego. Ale świat nie jest idealny! I każdy powinien zakasać rękawy, żeby go zmieniać. 

6. PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU. 

Głosi, że każda przyczyna ma swój efekt a każdy efekt ma swoją przyczynę. Wszystko, co robisz teraz, decyzje, jakie podejmujesz, wywołują określone skutki. To, dlaczego podejmujesz pewne działania i decyzje również wynikają z zamanifestowanej wcześniej przyczyny, której nie da się zmienić (przeszłość). 

Ty jesteś przyczyną, która wprawia wszystko w ruch, a wszechświat w sposób inteligentny przyniesie ci poprzez równoważne wydarzenia i czynniki, które są wymagane – efekt twojego działania. 

Między przyczyną i skutkiem istnieje opóźnienie czasowe i często nie jesteśmy w stanie dostrzec wzorca. Ale on istnieje. Żyjemy w świecie skutków, to nasza rzeczywistość. Przyczynowość to kraina mentalna, umysłowa. Aby móc zmienić efekt (rzeczywistość), trzeba najpierw uświadomić sobie przyczynę danego stanu, aby wiedzieć, co trzeba zrobić dziś, jak myśleć, aby wywołać określony efekt w przyszłości. 

Uświadomienie przyczyn – to zasadnicze aspekt do wprowadzania zmian. Większość ludzi jednak woli opisywać istniejący stan zniewolenia, w którym funkcjonuje zamiast spojrzeć głębiej na czynniki przyczynowe tego zniewolenia. Nie potrafią, bo nikt ich tego nie nauczył lub się boją. 

7. PRAWO RODZAJU. 

Chodzi o rodzaj żeński i męski. Manifestuje się on we wszystkich warstwach istnienia: duchowym, mentalnym, fizycznym. Idealnym stanem jest tzw. rodzaj mentalny – jest to stan równowagi, współistnienia pomiędzy męskim i żeńskim aspektem umysłu. Lewa półkula (stan męski) odpowiada za intelekt (logika, myślenie analityczne, linearne procesy myślowe). Prawa półkula odpowiada za żeński aspekt umysłu – intuicję, kreatywność, współczucie, całościowe procesy myślowe. Znalezienie równowagi w obu stanach to podstawa, aby wszystkie prawa natury przejawiały się w swoim pozytywnym aspekcie. 

8. Istnieje jeszcze ósma reguła, która łączy wszystkie poprzednie. 

To zbiornik, w którym znajdują się wszystkie powyższe prawa i pasują do siebie idealnie. To element, który musi być obecny, jeśli jakakolwiek zmiana ma zaistnieć. To prawo to reguła sterująca aktem tworzenia – czynnik sprawczy. 

Jest nim TROSKA – czyli uwaga, którą poświęcasz czemuś i pomagasz temu czemuś wzrastać i rozwijać się. 

To, o co dbasz na porządku dziennym działa jak siła napędowa naszych myśli i czynów. Jeśli w pierwszej kolejności zadbasz o serce (o to, co czujesz), umysł (o to, co myślisz) i działanie zgodne z wypracowanymi wartościami odczujesz bardzo szybko w przyszłości konkretne skutki. 

Najważniejsze jest serce, jeśli odczuwasz miłość, to i twoje myśli będą nią przepełnione a co za tym idzie również działania. Skupiamy swoją wolę na tym o co się troszczymy - na sercu, umyśle i na zgodnym z nimi działaniu. Samo działanie to przejaw mądrości wynikającej z pracy w kontekście dwóch poprzednich warunków (myśli, uczucia) i jest podstawą do zmian. 

Jak prawa naturalne przejawiają się w naszym życiu? 

Otóż manifestują się w pięciu podstawowych przejawach – od najsilniejszej, fundamentalnej energii, na której opierają się ludzkie działania poprzez własne wybory, wiedzę, przekonania, intencje, akceptację prawdy po fizyczną manifestację. Przy czym każde z nich ma aspekt pozytywny i negatywny. 

Człowiek ma wolną wolę, którą drogę wybierze, pokazane drogi się nie krzyżują albo idziesz od miłości do porządku albo w stronę chaosu. 

Jeśli masz już intencję płynącą z serca wprowadzenia wartościowych zmian, twój sposób myślenia i patrzenia już ulega dużej korekcie. Za to, w co teraz zainwestujesz swój czas, wcześniej czy później otrzymasz zapłatę. Jeśli to będzie duchowy rozwój, duchowe widzenie, otrzymasz zdolność widzenia rzeczy takimi, jakie są i nie będziesz ulegać manipulacjom. Taki jest skutek inwestycji we właściwe wartości. 

Prawo Natury działa ZAWSZE. 

PAMIĘTAJ! To co czujesz, myślisz i w efekcie robisz składa się na twoją własną rzeczywistość. To co myślą inni składa się na ogólną rzeczywistość, w której się musimy poruszać, czy tego chcemy czy nie. 

Świat przepełniony nienawiścią i cierpieniem jest efektem myślenia opartego na wzorcach, które zostały zaszczepione w umysłach ludzi przez politykę, religie, system edukacji, propagowanych szeroko poprzez kanały medialne i schematy kulturowe i społeczne. A zwykły ludzki lęk przed myśleniem inaczej powoduje, że zniewolenie postępuje i wyjście z tego chorego stanu staje się coraz trudniejsze. 

Co możesz zrobić TY jako jednostka? Przede wszystkim zauważ, w co inwestujesz swój czas i jakie informacje wpuszczasz: czy jest to wiedza dobra, sprzyjająca twojemu rozwojowi, rozumieniu człowieka jako jednostki, czy funkcjonowania choćby podanych wyżej praw naturalnych, czy jest to wiedza zatruta – skażona przez system? Jak rozpoznać wiedzę zatrutą? Zwróć uwagę, jakie emocje w tobie wywołuje. Czy jest to gniew, agresja, nienawiść? To od ciebie zależy, jakie informacje będziesz wpuszczać  i jakie emocje będziesz w sobie wywoływać! To od ciebie zależy, jak będziesz spędzać czas! Czy wybierzesz hipnotyzowanie się reklamami i filmami czy raczej będziesz czytać, poszukiwać, badać i przetwarzać? I czy wiedzę zamieniasz w działania! 

Prawo naturalne w posumowaniu mówi, że to co wkładamy we wszechświat jest tym samym, co dostajemy, czyli sami kreujemy rzeczywistość. To, na czym skupiamy swoją uwagę manifestuje się w świecie. 

JAK MYŚLISZ, CZUJESZ I DZIAŁASZ takim się stajesz! 

Jeśli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, aby coś w nim zaistniało musisz spełnić określone wymagania. Musisz wykonać pracę nad sobą samym. Kieruj się miłością, nie krzywdź i dokonuj mądrych wyborów. Zmieniaj swoje życie na lepsze. Swoje i całego otoczenia. Poczuj swój własny rozwój jako moralny obowiązek i odpowiedzialność za świat, w którym żyjesz!


4 komentarze:

 1. Polecam świetną witrynę rytualmilosny.co.pl na pewno znajdziecie coś dla siebie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam. Bardzo ciekawy artykuł. Serdecznie polecam również stronę z opiniami
  http://urokimilosne.wordpress.com gdzie znajdziecie najwyższej jakości opinie na temat magii miłosnej. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Z całym szacunkiem dla pana Marka, bo pamiętam, jakie wrażenie wywarły na mnie te filmiki kilka lat temu, ale to nie on jest autorem tych praw, mają swoje źródło w Kybalionie.

  OdpowiedzUsuń